Föreningsfrihet är en mänsklig rättighet.

Svenska staten har haft 13 år att tillämpa lagar som många polis inte ens kan idag. EU lagen. Är det meningen att alla ska på något sätt hitta sig fram till denna information "EU Lag har företräde" innan de förstår?. Har inga utbildningar ordnats?
Ska myndigheterna trakasserar offren som behöver hjälp? Är inte det redan bestämt på EU och internationell nivå att offren ska få hjälp i form av stöd, juridisk hjälp, grundliga utredningar och att ev. förövarna ska åtalas.

Gäller EU lagen eller inte. Det är det som Sveriges myndigheter osv borde svara på. De tolkar EU lag ganska fritt och enligt 'den svenska modellen' Så ska det absolut inte vara.

Sverige behöver en myndighet som skyddar BRF-ägare

Typer av kapningar som är brottsliga:
 • Flygplanskapning: Straffbart

  En flygplanskapning innebär att man med våld eller hot om våld tar kontrollen över ett flygplan. En person som utför denna handling kallas flygplanskapare, och flygplanskapningar förknippas starkt med terrorism. - wikipedia

 • Bilkapning: Straffbart
 • Sjöröveri: Straffbart
 • Kapning av BRF: verkar inte myndigheterna bry sig om trots att det handlar om ekonomisk egenvinning och att många oskyldiga människor drabbas.
När ett flygplan har kapats kan inte kaparna vända sig till myndigheterna och säga "men vi har flygbiljetter och de andra passagerare som är våra kompisar har inget emot vår brottslighet". Sverige tillåter det i BRF-sammanhanget med full stöd av myndigheterna och andra i deras totalförnekelse av offren och brotten. Det är skamligt, facistiskt och rasistiskt.

Hur ska ni lära ungdomar att de inte ska begå brott?

EU har redan en stark lagstiftning - EU-Lag har företräde

GDPR-lagen säger att personuppgifter ska inte hamna i fel händer. Vad kan vara mer fel än att personuppgifter hanteras av de som har kapat en BRF?

General Assembly resolution 40/34 - Declaration of Basic Principles of Justice for. Victims of Crime and Abuse of Power.

Polisen ska beskydda offren inte BRF-kaparna

Polisen blir tvungna att rädda kaparna istället för att hjälpa offren då de kan inte ta emot polisanmälningar mot brottslingar i BRF-föreningar. HSB kan bryta mot EU-Lag med. BRF-kollen är villig att diskutera denna problematiken i en domstol som följer EU-lag, och även svensk lagstiftning.

Denna sida samt mycket annat material ska vara en dela av det som vi kommer att presentera i domstol.

Vad är diskriminering

Här är en mycket bra film som beskriver diskriminering samt svenska myndigheternas löften samt uppdrag att förhindra diskriminering.
Det verker inte gälla invandrare som har köpt sig in i en kapad BRF styrd med hjärnhand av HSB.
Kortfilm: Vad är diskriminering?

”Tvångsförvalta kapade bostadsrättsföreningar.”

Bostadspolitik.se/

Regering och riksdag har skapat möjligheterna för skandalen i ”Kinesiska muren”. Det som skett har varit möjligt därför att lagstiftningen kring bostadsrätter är svag, skriver Staffan Teste, ordförande i Bostadsrättsägarnas riksförbund i en debattartikel i Sydsvenskan.

"En bostadsrätt är en boendeform där alla som bor i ett hus äger en andel. En bostadsrätt är alltså ett slags kollektivt boende där var och en har ansvar för sin lägenhet."

"Stora beslut som rör fastigheten sker på en obligatorisk årlig bostadsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. En styrelse väljs på stämman och normalt har alla som är andelsägare då lika rätt att yttra sig och rösta."
Sydsvenskan.se

Kronofogden varnar för kapning av brf:er

Bostadspolitik.se/

Antalet fall liknande Brf Ida växer hos Kronofogden, som nu går ut och varnar för att fler oseriösa aktörer tar över föreningar. Det skriver Sydsvenskan.

Myndigheten Kronofogden har just nu flera ärenden på sitt bord liknande Brf Ida i Malmö, ett fall som Bostadsrättsnytt tidigare skrivit om. Ärendena handlar om bostadsrättsföreningar som misstänks ha kapats och misskötts ekonomiskt på olika sätt. Det rapporterar tidningen Sydsvenskan, som även uppmärksammat ett annat fall i Malmö, där en brf länge kontrollerats av en tidigare kommunpolitiker från Centern.
Källa: Bostadsrättsnytt

HSB Göteborg undertecknar deklaration för en stark demokrati
26 februari 2021
2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Trots att demokratin står sig stark i landet finns det flera hot som måste tas på stort allvar. Därför har HSB Göteborgs styrelse undertecknat “Deklaration för en stark demokrati” för att sätta extra fokus på demokratifrågor under 2021. Läs mer...

"HSB representerar alltid styrelsen mot BRF-ägaren i samtliga ärenden." - även i fall där kapningar pågår.

En regering som är enat om att något måste göras.

Men trots det behandlar inte polisen dessa civilrättsliga ärenden. De tar inte emot polisanmälningar mot kapade BRF:er... även om det handlar om brott mot EU-lag. Polisen kan inte EU-lag. Hur ska de tillämpa lagen?

Men regeringen har sagt klart och tydligt att EU-Lag har företräde.

"Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller." källa - eu.riksdagen.se

Åklagarmyndigheten utreder inte heller. Endast Kronofogdemyndigheten anser att det är ett enormt problem samt att BR-ägare borde ha en egen myndighet.
Kapade och plundrade bostadsrättsföreningar
Motion 2019/20:329 av Hillevi Larsson (S)

Polisen föreslår att man ska skicka en motion till BRF-kaparna och på det sättet lösa problemen. Offren ska alltså förhandla med gärningsmännen. Varken EU lag, EU stadgan
Fängelsestraff efter rekordplundringen i BRF Idahttps://bofokus.se/2020/05/06/fangelsestraff-efter-rekordplundringen-i-brf-ida/

https://www.svd.se/myndighet-maffia-kan-ta-over-vid-ombildningarAtt bli styrelsemålvakt är olagligt - brott mot penningtvättslagen men inte om målvakterna finns i valberedningen

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/styrelsemalvakt/

"Användandet av styrelsemålvakter är ett utbrett och ökande brottsfenomen som är kostsamt för samhället. Bakom står kriminella som använder företag som brottsverktyg och använder målvakter systematiskt för att dölja vem som står bakom brottsligheten."

Inga rättigheter finns alls - trots EU

Vissa som vill hindra demokratin i en BRF kommer runt detta genom att sätta målvakterna i valberedningen istället. På detta sätt skapar kaparna en falsk demokratin som finns i bl.a. Nordkorea och Belarus. Dessa BRF:er är även avskilda värld precis som Nord Korea och Belarus där varken EU Lag, Fundamental Rights Charter eller GDPR gäller då Polisen tar inte emot polisanmälningar mot BRF föreningar. Det spelar inte heller någon roll att lagar som 'Trolöshet mot huvudman' finns heller. Köparna har bara ett val. Att flytta därifrån första chansen de får innan de hamnar i en komplicerad juridisk tvist i Europas främsta diktaturenklaver. Inte ens internationella bestämmelser gällande privategendom har någon betydelse i en kapad bostadsrättsförening. Straffbesiktningar, dyra kostnader för att bestrida hot mot ens bostad från HSB och kaparna orsaker att många som köpt sina hem yttrar att de önskar att de hade hyrt en lägenhet istället. En mycket tryggare bostadsform där det finns myndigheter som kan agera. HSB och deras jurister tar alltid styrelsens sida även om föreningen är kapad, trots att allt finansieras av de andra ägarna i den kapade bostadsrättsföreningen.

Har Sverige bestämt att BRF-kapare ska ha mer rättigheter än skattebetalare från olika länder som har köpt sina bostäder? Är det bestämt att de som satsar på egenvinning och stöld ska ha skydd och rättigheter medans de plundrar så mycket fördelar mm de kan från sina grannar och delägare? Ska de ha statligt stöd att bedriva privata fängelser?

De fri & grundläggande rättigheterna.
Är dessa tillägg acceptabla för lagstiftarna i EU? De tillämpas i verkligeten 2022.
 • Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
 • Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom.
 • Alla människor är lika inför lagen.
 • Offer då? Har inte de rättigheter? Ja absolut men.
 • Barn & familjers rättigher?
 • Mångfald
 • Allas lika värde?

Kapade bostadsrättsföreningar

Kapade bostadsrättsföreningar SVERIGES RIKSDAG - Interpellation 2020/21:454

Bostadsrätten är en viktig upplåtelseform på svensk bostadsmarknad och omfattar en stor andel av Sveriges hushåll. För många människor är köpet av en bostadsrätt den största affären i livet. Det måste därför vara tryggt för den enskilde konsumenten att både köpa och bo i en bostadsrätt. I dag finns dock stora brister i konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Det gäller såväl för befintliga bostadsrättshavare som för köpare av en bostadsrätt.

"De senaste åren har åtskilliga avslöjanden gjorts kring bostadsrättsföreningar som kapats och utnyttjats för enskilda individers vinnings skull."

Staten är inte medveten om de olika former en kapning kan ta. Att valberedningen blir kapad av kaparna som kan då styr och orsaka hur mycket elände som helst.

HSB ger aldrig hjälp till majoriteten som äger en BRF utan endast till styrelsen. Det är högst anmärkningsvärt.

EU Lag tillämpas inte i en kapad BRF. Polisen informerar att man ska skicka en motion in till kaparna istället för att hantera brottsligheten. De säger att det är p.g.a. att Åklagarmyndigheten tar inte upp sådana anmälningar.

Folk blir då tvungna att leva i en enklav där varken EU-lag eller EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna trots att FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) säger klart och tydligt att "Alla i EU har grundläggande rättigheter.".

Länkar till EU-webbsidor och myndigheter som säger något helt annat än det som påstås av Svenska Myndigheter.